• بله
  • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

گزارش تصویری

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش ششم)

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش ششم)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش پنجم)

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش پنجم)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش چهارم)

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش چهارم)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش سوم)

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش سوم)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش دوم)

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش دوم)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش اول)

گزارش تصویری از حواشی اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش اول)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری تجلیل از نفرات برتر چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش دوم)

گزارش تصویری تجلیل از نفرات برتر چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش دوم)

چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با معرفی و تجلیل از نفرات برتر در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی به کار خود پایان داد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری تجلیل از نفرات برتر چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش اول)

گزارش تصویری تجلیل از نفرات برتر چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش اول)

چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با معرفی و تجلیل از نفرات برتر در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی به کار خود پایان داد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش چهارم)

گزارش تصویری اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش چهارم)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش سوم)

گزارش تصویری اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش سوم)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش دوم)

گزارش تصویری اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش دوم)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش اول)

گزارش تصویری اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(بخش اول)

اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگسالان و هشتمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزارشد.

1402/12/5 شنبه

گزارش تصویری آخرین روز رقابت بخش برادران چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم(بخش سوم)

گزارش تصویری آخرین روز رقابت بخش برادران چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم(بخش سوم)

آخرین روز رقابت بخش برادران چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

1402/12/2 چهارشنبه

گزارش تصویری آخرین روز رقابت بخش برادران چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم(بخش دوم)

گزارش تصویری آخرین روز رقابت بخش برادران چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم(بخش دوم)

آخرین روز رقابت بخش برادران چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

1402/12/2 چهارشنبه

گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از غرفه های نمایشگاهی چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از غرفه های نمایشگاهی چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

بازدید رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از غرفه های نمایشگاهی چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی.

1402/12/1 سه‌شنبه

گزارش تصویری مراسم رونمایی از کوچکترین قرآن جهان و رادیو انلاین چهلمین دوره مساباقات بین المللی قرآن کریم(بخش دوم)

گزارش تصویری مراسم رونمایی از کوچکترین قرآن جهان و رادیو انلاین چهلمین دوره مساباقات بین المللی قرآن کریم(بخش دوم)

مراسم رونمایی از کوچکترین قران جهان و رادیو انلاین چهلمین دوره مساباقات بین المللی قرآن کریم در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

1402/12/1 سه‌شنبه

گزارش تصویری مراسم رونمایی از کوچکترین قرآن جهان و رادیو انلاین چهلمین دوره مساباقات بین المللی قرآن کریم(بخش اول)

گزارش تصویری مراسم رونمایی از کوچکترین قرآن جهان و رادیو انلاین چهلمین دوره مساباقات بین المللی قرآن کریم(بخش اول)

مراسم رونمایی از کوچکترین قران جهان و رادیو انلاین چهلمین دوره مساباقات بین المللی قرآن کریم ردر محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

1402/12/1 سه‌شنبه

گزارش تصویری آخرین روز رقابت بخش برادران چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم(بخش اول)

گزارش تصویری آخرین روز رقابت بخش برادران چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم(بخش اول)

آخرین روز رقابت بخش برادران چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

1402/12/1 سه‌شنبه

گزارش تصویری آخری روز داوری چهلمین دوره  مسابقات بین المللی قران کریم

گزارش تصویری آخری روز داوری چهلمین دوره مسابقات بین المللی قران کریم

آخری روز داوری چهلمین دوره مسابقات بین المللی قران کریم در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

1402/12/1 سه‌شنبه

گزارش تصویری حواشی روز پنجم چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

گزارش تصویری حواشی روز پنجم چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

حواشی روز پنجم چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی.

1402/12/1 سه‌شنبه

12345678910...>>>

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر