• بله
 • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

بيشتر
معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه

وظایف اصلی معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه:

 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور اقتصادي، عمرانی و اجارات موقوفات در سطح سازمان
 • بررسی سیاست هاي اقتصادي تاثیر گذار بر موقوفات کشور
 • حفظ و ارتقاء ارزش ذخائر و دارائی هاي موقوفات و بقاع متبرکه (منقول و غیر منقول)
 • شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري درحوزه تحت مسئولیت باتاکید برجذب سرمایه
 • راهبري و نظارت بر طرح جامع اقتصادي، عمرانی و اجارات موقوفات
 • سیاست گذاري و راهبري مدیران و هیات مدیره موسسات و شرکتهاي تحت پوشش
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي اختصاصی و معیارهاي ارزیابی عملکرد حوزه معاونت
 • ارائه راهکار در خصوص جذب منابع جهت آبادانی موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی از بخش خصوصی و تعاونی

وظایف اصلی اداره کل نظارت فنی بر اماکن موقوفات و اماکن مذهبی :
اداره کل نظارت فنی بر اماکن موقوفات و اماکن مذهبی به عنوان یکی از ادارات کل معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه با بهره مندی از توان فنی و تخصصی مهندسین مجرب در رشته های عمران، معماری ،نقشه برداری وکشاورزی در حال فعالیت می باشد.

با توجه به اهمیت و نقش امام زادگان و بقاع متبرکه در نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی و هچنین توسعه فرهنگ اسلامی، اداره کل نظارت فنی در این راستا برنامه ریزی و سیاست گذاری های مهمی را  طی سالیان اخیر به شرح ذیل در دستور کار خود قرار داده است:

 •  نظارت و کنترل برکلیه پروژه هاي عمرانی موقوفات، اماکن مذهبی و ساختمان هاي اداري
 • نظارت و کنترل بر تعمیر و نگهداري موقوفات، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و ساختمان هاي اداري و فضاهاي مربوطه
 • تعیین سطح بندي پروژه هاي عمرانی سازمان در سطح ملی و واحدهاي تابعه در بخش هاي موقوفات و اماکن مذهبی
 • ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی شناسنامه فنی املاك و مستغلات موقوفات، اماکن متبرکه و فضاهاي اداري
 • نظارت و کنترل کلیه قراردادهاي عمرانی با پیمانکاران و مشاورین
 •  نظارت و کنترل و تأیید اسناد هزینه هاي فعالیت هاي عمرانی موقوفات، بقاع متبرکه و موسسات تحت نظارت سازمان
 •  تهیه، تدوین طرح جامع مهندسی سازمان
 •  نظارت بر تحویل و تحول پروژه هاي جدید الحداث سازمان
 •  مدیریت موسسات و شرکت هاي عمرانی تحت پوشش سازمان
 • نمونه فعالیت‌ها در سال ۹۶ :
 • اجرای عملیات عمرانی در ۱۳۳۷ بقعه متبرکه / احداث، تکمیل و بازسازی ۷۷ زائرسرا

وظایف اصلی اداره کل بهره وری اقتصادی: 

 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي اقتصادي موقوفات و بقاع متبرکه
 • نظارت و مدیریت هدفمند اقتصادي موقوفات به منظور ایجاد ارزش افزوده، بهره وري حداکثري موقوفات
 • شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري موقوفات به منظور جذب سرمایه
 • بررسی تاثیر سیاستهاي اقتصادي کشور بر موقوفات کشور
 • تهیه طرح جامع اقتصادي در موقوفات، بقاع متبرکه و موسسات تحت نظارت سازمان
 • نظارت و کنترل پروژه هاي اقتصادي موقوفات در سطح ملی و استانی
 • راهبري و نظارت بر مناقصه و مزایده در امور اقتصادي و سرمایه گذاري موقوفات سازمان
 • تعیین سطوح مختلف پروژه هاي اقتصادي (ملی، استانی وشهرستانی) به منظور تسریع در احیاء موقوفات و بقاع متبرکه
 • ارائه طرحهاي اقتصادي کلان و ارزیابی طرح ها در پروژه هاي ملی و نظارت بر اجراي آنها
 • همکاري درتهیه وتدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی

وظایف اصلی اداره کل اجارات :  

 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت در اجراي برنامه هاي اجارات موقوفات، بقاع متبرکه و موسسات تحت نظارت سازمان
 • تهیه طرح جامع اجارات در موقوفات و بقاع متبرکه
 • همکاري درتهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • نظارت، کنترل و بهینه سازي نحوه تعیین اجاره و ارزش رقبات موقوفات در سطح کشور
 • نظارت بر امور تنظیم اجارات موقوفات سازمان (رسیدگی، تنظیم، تجدید و انتقال اسناد اجاره)
 • روزآمد نمودن اطلاعات اجارات در سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه
 • اخذ مجوزهاي شرعی و قانونی مورد نیاز از نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان
 • نظارت در جهت اجراي مزایده در موقوفات و رقبات استیجاري
 • نظارت بر اجارات موقوفات انتفاعی، رقبات مدارس علوم دینی، مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • برنامه ریزي و نظارت در حفظ و نگهداري اعیانی رقبات و جلوگیري از تخریب یا مسلوب المنفعه گردیدن آنها
 • نظارت براخذ مطالبات موقوفات وایجاد تعامل و راهکار مناسب با دستگاهها و سازمانها و نهادها به منظور دریافت حقوق موقوفات

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر