اخبار

سه‌شنبه16آبان1402

11:21

رضا معممی مقدم:

انتخاب مخاطب خاص مهمترین ویژگی دهمین مرحله طرح زائران حرم رضوی بود

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان اوقاف در خصوص دهمین مرحله طرح زائران حرم رضوی گفت: از ویژگی‌های دهمین طرح زائران حرم رضوی، مخاطب خاص آن بود که از جامعه هدف بهزیستی کشور انتخاب و اعزام شده بودند.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان اوقاف در خصوص دهمین مرحله طرح زائران حرم رضوی گفت: از ویژگی‌های دهمین طرح زائران حرم رضوی، مخاطب خاص آن بود که از جامعه هدف بهزیستی کشور انتخاب و اعزام شده بودند.

دهمین طرح زائران رضوی برگ زرین دیگری در کارنامه سازمان اوقاف و امور خیریه است. اداره کل اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف با احصاء و استخراج عواید موقوفات مرتبط با هر نیت از جمله موضوع زیارت علی بن موسی الرضا (ع) اقدام به برگزاری طرح کشوری با نام طرح زائران حرم رضوی کرده است و از آغاز شروع طرح کشوری زائران حرم رضوی تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر به مشهد مقدس اعزام شده اند.
این دوره با هدف تکریم جامعه هدف سازمان بهزیستی به ویژه زنان سرپرست خانوار که زائر اولی بودند در قالب دو دوره سه روزه در مجتمع آموزشی فرهنگی امامت مشهد مقدس برگزار شد. در دو دوره ۶۰۰ نفر از جامعه هدف سازمان بهزیستی اعزام شدند که دوره اول از ۱۰ تا ۱۳ و دوره دوم از ۱۳ تا ۱۶ آبان ماه بود.
مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان اوقاف  در خصوص دهمین طرح زائران حرم رضوی گفت: این برنامه با توجه به مختصات و ویژگی هایی که دارد هرسال با غنای بیشتری برگزار می‌شود و حقیقتا این گونه فعالیت‌های اجتماعی برگ زرینی در کارنامه سازمان اوقاف و امور خیریه است.
معممی مقدم اظهار کرد: از ویژگی‌های دهمین طرح زائران حرم رضوی، مخاطب خاص آن بود که از جامعه هدف بهزیستی کشور انتخاب و اعزام شده بودند. از اهداف صنفی گزینی مخاطبان در سالهای اخیر اطلاع گروه های مخاطب از فعالیت های سازمان و ترویج فرهنگ وقف است.
وی تصریح کرد: در حاشیه این فعالیت به منظور تجلیل از واقفان گرامی، منتخبی از خیرین نیک اندیش نیز به این سفر معنوی اعزام شدند.
یادآور می شود،‌نخستین دوره «طرح زائران حرم رضوی» از محل عواید موقوفات سال ۱۳۹۲ اجرا شده است.