اخبار

چهارشنبه24آبان1402

09:25

اوقاف ایلام رتبه نخست اخذ اسناد موقوفه و رقبات‌ وقف را کسب کرد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه ایلام از کسب رتبه نخست این اداره کل در اخذ اسناد موقوفه و رقبات وقف در سطح کشور خبر داد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه ایلام از کسب رتبه نخست این اداره کل در اخذ اسناد موقوفه و رقبات وقف در سطح کشور خبر داد.

حجت الاسلام مرتضی عزیزی اظهار کرد: این موفقیت بابت صدور اسناد موقوفات اعم از انتفاعی، منفعتی و تبدیل اسناد قدیمی موقوفات به تک برگی کسب شده است.
وی با اشاره به وجود ۲۱۵ موقوفه منفعتی (درآمد زا) نظیر مغازه، ملک مسکونی، تجاری وغیره در استان ادامه داد: در این زمینه تاکنون سند مالکیت ۲۰۰موقوفه صادر که ۵۰درصد آنها در سال جاری انجام شده است.
وی بیان کرد: از مجموع اسناد قدیمی موقوفات نیز سند تک برگی برای همه یک هزار موقوفه ثبتی استان صادر که تنها پنج مورد باقیمانده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه ایلام همچنین یکی دیگر از اقدامهای این مجموعه در کسب این موفقیت را صدور سند مالکیت ویژه موقوفات انتفاعی نظیر مسجد، حسینیه و غیره عنوان کرد و گفت: در این زمینه تاکنون سند ۲۰۰موقوفه از مجموع یک هزار موقوفه استان صادر شده است.