اخبار

شنبه21بهمن1402

21:48

پژوهشگر علوم قرآنی:

فعالیت های قرآنی مردم نهاد شود

قاری ممتاز کشور گفت: توصیه‌ی من به نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی این است که فعالیت های قرآنی را مردم نهاد کنند به گونه ای که مردم مجری برنامه های قرآنی باشند و نهادها نقش حمایتی داشته باشند.

قاری ممتاز کشور گفت: توصیه‌ی من به نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی این است که فعالیت های قرآنی را مردم نهاد کنند به گونه ای که مردم مجری برنامه های قرآنی باشند و نهادها نقش حمایتی داشته باشند.

مدرس و قاری ممتاز کشور در خصوص برگزاری مسابقات قرآن و حمایت نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی گفت: من با فاصله گرفتن نهادهای دولتی و حکومتی با برگزاری برنامه های قرآنی و مذهبی مخالفم و توصیه ی من به نهادهای دولتی و غیردولتی این است که قرآن را مردم نهاد کنند و کاری کنند که مردم مجری برنامه ها باشند و نهادها نقش حمایتگری داشته باشند.
وی در ادامه تشریح کرد: باید سیاست گذاری با این نگاه انجام شود که ما چه کنیم که در ارکان حکومتی فقط محرک باشند، مردم نقش آفرینی کنند و نظام نقش کاتالیزور و محرک را داشته باشد.
اسماعیل عاکفی در خصوص برگزاری مسابقات قرآن اظهار کرد: مسلما قرائت و حفظ قرآن کریم از امور خیر است و هر مسلمانی اهمیت آن را می داند و در این زمینه روایت های متعددی از ائمه معصومین (ع) داریم و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها در سخنان خود به فراگیری آموزه های قرآنی تاکید کرده اند. لذا در کار خیر باید سرعت بگیریم و رقابت در این زمینه داشته باشیم.
وی در ادامه تشریح کرد: در هر رشته ای اگر قهرمان و قهرمان پروری داشته باشیم بدنه‌ی آن رشته می تواند قوی شود. اگر در قرآن کریم هم قهرمان پروری کنیم و قهرمان ها وجود داشته باشند می تواند این اقبال عمومی، خصوصا در جوان ترها را برای شرکت در مسابقات قرآنی بیشتر کند و چون شرط شرکت در این مسابقات تسلط بر آموزه های قرآن و آموزش است، علاقه‌ی به این موضوع بیشتر خواهد شد.
مدرس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح در خصوص تقسیم بندی مسابقات تصریح کرد: باید به بهانه های مختلف مسابقات برگزار کنیم و تقسیم‌بندی هایی داشته باشیم مانند مسابقات قرآن ویژه بانوان، آقایان، نابینایان، ناشنوایان و... برگزار شود، مشروط به این که برنامه ریزی معقولی در آن باشد و ارج نهادن به آن طوری باشد که افراد احساس کنند که ارجی پیدا می کنند.
عاکفی ادامه داد: اگر با این بهانه ها بتوانیم ویترین قرآنی را تنوع دهیم چه در مسابقه و چه امثال آن، احتمال اینکه افراد وارد بحث قرآنی شوند به یک شکل و بهانه ای آموزش یابند، بیشتر می شود.
این کارشناس قرآنی در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت های مسابقات قرآنی گفت: تبلیغات بسیار مهم است و با تبلیغات می توانیم زیبایی های قرآن را به رخ بکشیم و افراد مختلف را جذب کنیم. ما اگر بتوانیم قهرمانان قرآنی را تکریم کنیم و افراد احساس کنند که اگر با قرآن مانوس شوند، جایگاه یک قهرمان را پیدا می کنند، پیش می روند و به مرور قرآن با گوشت و پوستشان آمیخته می شود.