رسیدگی به امور خادمین و هیات امناء موقوفات و امامزادگان

صفحه ی اصلی / رسیدگی به امور خادمین و هیات امناء موقوفات و امامزادگان

رسیدگی به امور خادمین و هیات امناء موقوفات و امامزادگان
  • این خدمت به صورت تمام وقت و در تمام ایام هفته و سال ارائه می شود.
  • این خدمت جهت استفاده افرادی می باشد که دارای توکن می باشند.
  • این خدمت قابل استفاده به صورت حضوری و غر حضوری می باشد.
  • این خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد.
خادمین ، هیات امنای موقوفات، امامزادگان، بقاع متبرکه و مساجد با مراجعه حضوری به سازمان اوقاف و امور خیریه، امکان دریافت توکن را خواهند داشت و می توانند کلیه خدمات ارائه گردیده که شامل اطلاعات پایه محل تصدی، حکم تصدی، اطلاعات مالی و اطلاعات مربوط به نظارت تخصصی و بررسی کمی و کیفی بقعه و مساجد و موقوفات را مشاهده نموده و مدیریت نمایند.
 
شرایط درخواست توکن : جهت دریافت توکن می بایست نسبت به ارائه درخواست کتبی به ادارات تحقیق و حراست ادارات کل سازمان اوقاف و امور خیریه مراجعه نمایید پس از بررسی درخواست مذکور با مراجعه به کارشناس فناوری ادارات محل می توانید نسبت به دریافت توکن اقدام نمایید. نحوه استفاده از توکن توسط کارشناس مربوطه در زمان تحویل داده خواهد شد.