واگذاری اولویت دفن در امامزادگان

صفحه ی اصلی / واگذاری اولویت دفن در امامزادگان

واگذاری اولویت دفن در امامزادگان
  • این خدمت به صورت تمام وقت و در تمام ایام هفته و سال ارائه می شود.
  • این خدمت جهت استفاده افرادی (متولیانی) می باشد که دارای توکن می باشند.
  • این خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد.
در صورت دریافت توکن از سازمان اوقاف و امور خیریه وارد صفحه اولویت دفن خواهید شد. در این صفحه قادر خواهید بود با در دست داشتن اطلاعات متوفی ، نسبت به ثبت قطعه و محل دفن در امامزاده مورد نظر در استان و شهرستان مورد نظر خود را انتخاب و نسبت به پرداخت هزینه آن اقدام نمایید.
 
شرایط درخواست توکن : جهت دریافت توکن می بایست نسبت به ارائه درخواست کتبی به ادارات تحقیق و حراست ادارات کل سازمان اوقاف و امور خیریه مراجعه نمایید پس از بررسی درخواست مذکور با مراجعه به کارشناس فناوری ادارات محل می توانید نسبت به دریافت توکن اقدام نمایید. نحوه استفاده از توکن توسط کارشناس مربوطه در زمان تحویل داده خواهد شد.