ورود به سامانه شکایات و بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه

صفحه ی اصلی / ورود به سامانه شکایات و بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه

شهروند گرامی
* جهت استفاده از سامانه رسیدگی به شکایات لازم است ابتدا با عضویت در سامانه نسبت به ثبت اطلاعات فردی به صورت صحیح مبادرت نمایید. در غیر این صورت پاسخگویی امکانپذیر نمی باشد.
* لازم است جهت پیگیری شکایت ثبت شده از کد کاربری و رمز عبور خود نگهداری نمایید.
* چنانچه قبلا مبادرت به عضویت نموده اید از لینک ورود و در غیر اینصورت از لینک عضویت استفاده نمایید.
* شکایت مطروحه پس از ثبت نهایی جهت پاسخگویی برای فردی که علیه او شکایت نموده اید ارسال خواهد شد.
ورود به سازمان اوقاف   عضویت در سازمان اوقاف