ارائه خدمات قرآنی

صفحه ی اصلی / ارائه خدمات قرآنی

ارائه خدمات قرآنی
  • این خدمت به صورت تمام وقت و در تمام ایام هفته و سال ارائه می شود.
  • این خدمت به صورت آنلاین قابل ارائه بوده و تمامی امکانات وابسته به این خدمت در این مجوز قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.
  • این خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد.
این خدمت در دو قسمت آموزش قرآن و برگزاری آزمون جهت شناسایی نیروهای مستعد فعالیت داردمطالب آموزشی به صورت تمام وقت در سایت قابل بهره برداری می باشد که ولیکن جهت شناسایی نیروهای مستعد آزمون های آنلاین برگزار می گردد که زمان آنها از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه به سایت مذکور قابل پیگیری خواهد بود و ثبت نام به صورت غیرحضوری در این صفحه صورت می گیرد.