نگهداری و بازسازی موقوفات امامزادگان

صفحه ی اصلی / نگهداری و بازسازی موقوفات امامزادگان

نگهداری و بازسازی  موقوفات امامزادگان
  • این خدمت به صورت تمام وقت و در تمام ایام هفته و سال ارائه می شود.
  • این خدمت به صورت آنلاین قابل ارائه بوده و تمامی امکانات وابسته به این خدمت در این مجوز قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.
  • این خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد.
  • این خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد.
در این می توانید کلیه اطلاعات و خدمات مربوط به امامزادگان از جمله اطلاعات مربوط به بازسازی ، نگهداری و احیاء موقوفات و بقاع متبرکه را مشاهده نموده و در صورت تمایل به همکاری جهت بازسازی موقوفات و بقاع متبرکه نسبت به پرداخت آنلاین اقدام نمایند. در صفحه اطلاعات امامزادگانی که نیاز به بازسازی دارند را می توانید با کلیک بر روی گزینه مورد نظر پرداخت انجام دهید و رسید آن را دریافت نمایید.