تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات

صفحه ی اصلی / تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات

تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات
  • این خدمت به صورت تمام وقت و در تمام ایام هفته و سال ارائه می شود.
  • این خدمت به صورت آنلاین با تمامی امکانات وابسته به این خدمت در این مجوز قابل مشاهده و بهره برداری بوده و همچنین به صورت حضوری نیز قابل ارائه می باشد.
  • این خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد.
در این قسمت از دو منوی "بدهی ها" و "پرداخت قبوض شناسه دار" استفاده نموده و نسبت به مشاهده و دریافت خدمات استعلامی بهره مند گردید. برای دریافت صورت حساب بدهی بر روی گزینه بدهی ها کلیک کرده و شماره ملی ، شماره سریال و کد رقبه را وارد نموده و دکمه جستجوی بدهی را کلیک نمایید.
برای پرداخت قبوض بر روی گزینه پرداخت قبوض شناسه دار کلیک نموده و شناسه قبض را وارد نموده و دکمه پرداخت را کلیک نمایید و در انتها می توانید قبض خود را از طریق درگاه پرداخت واریز نمایید.