• بله
  • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

تصمیم گیری های الکترونیکی

تصمیم گیری الکترونیکی،رای گیری برخط یا رایزنی دیجیتال افزایش روزافزون نرخ بکارگیری از ابزار و امکانات فناوری اطلاعات در ارائه خدمات به شهروندان، چالش‌هایی جدید در اجرای استراتژی‌ های راهبردی سازمانها پدید آورده است. برای فعالیت در این فضای نوین، اجرای مدل هایی جدید از کسب و کار الکترونیک برای کسب موفقیت در ارائه خدمات به شهروندان، امری الزامی تلقی می گردد. لذا تصمیم گیری الکترونیکی (e-decision) یا رأی‌گیری برخط (Online Voting) بعنوان مهمترین ابزار ارتباطی بین سازمانها و شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد. فرم تصمیم گیری الکترونیکی با هدف مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در امر بهبود ارائه خدمات الکترونیک ایجاد شده است.

تازه های خبری

بيشتر

تازه های خبری

بيشتر

پیوندها

بيشتر