• بله
  • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

ویدئوهای منتخب

اینجا مسابقه نیست

اینجا مسابقه نیست

روایتی از روز اول مسابقات با احسان قاری

1402/11/30 دوشنبه

وحدت عالم اسلام، ضرورت مقاومت است

وحدت عالم اسلام، ضرورت مقاومت است

مصاحبه با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه مراسم افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

1402/11/29 یکشنبه

قرائت هادی اسفیدانی از ایران

قرائت هادی اسفیدانی از ایران

قرائت هادی اسفیدانی از ایران در رشته قرائت چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

1402/11/29 یکشنبه

قرائت محمد عبدالرحمانی از کشور کومور

قرائت محمد عبدالرحمانی از کشور کومور

قرائت محمد عبدالرحمانی از کشور کومور در رشته قرائت چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

1402/11/29 یکشنبه

قرائت مهدی اکبری رزین از ایران

قرائت مهدی اکبری رزین از ایران

قرائت مهدی اکبری رزین از ایران در رشته قرائت هشتمین دوره مسابقات دانش آموزی قرآن کریم

1402/11/29 یکشنبه

قرائت عبید ادریس سلیمان از کشور تانزانیا

قرائت عبید ادریس سلیمان از کشور تانزانیا

قرائت عبید ادریس سلیمان از کشور تانزانیا در رشته قرائت چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

1402/11/29 یکشنبه

تلاوت قرآن کریم توسط منتظر رعد خالد از کشور عراق

تلاوت قرآن کریم توسط منتظر رعد خالد از کشور عراق

تلاوت قرآن کریم توسط منتظر رعد خالد از کشور عراق در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

1402/11/29 یکشنبه

تلاوت قرآن کریم توسط محمد مهدی عزالدین از کشور لبنان

تلاوت قرآن کریم توسط محمد مهدی عزالدین از کشور لبنان

تلاوت قرآن کریم توسط محمد مهدی عزالدین از کشور لبنان در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

1402/11/29 یکشنبه

تلاوت قرآن کریم توسط عبدالله مزوزی از کشور الجزایر

تلاوت قرآن کریم توسط عبدالله مزوزی از کشور الجزایر

تلاوت قرآن کریم توسط عبدالله مزوزی از کشور الجزایر در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

1402/11/29 یکشنبه

تلاوت قرآن کریم توسط ساهر نافذ محمد اسمر از کشور فلسطین

تلاوت قرآن کریم توسط ساهر نافذ محمد اسمر از کشور فلسطین

تلاوت قرآن کریم توسط ساهر نافذ محمد اسمر از کشور فلسطین در رشته حفظ چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

1402/11/29 یکشنبه

123>>>

پخش غيرزنده ویدئو

بيشتر

پیوندها

بيشتر